Årsmelding for virksomhetsåret 2021

Virksomheten i klubben har føljt coronna pandemins innvirkning på lik line med det øvrige samfunnet. Det vil si begrenset rom for aktivitet.

Det er avviklet ett styremøte på Sellernesset og seneste årsmøte avholt på Heia Gjestergård.

På gjeldende årsmøte presenteres et medlemsantall på 13 betalende medlemmer.

Styret har etter behov hatt telefonisk kontakt. Der er og blitt telefonsamtaler til øvrige medlemmer ved enkelt anledninger.

Ett interesseområde for klubben er hvordan styrke medlemstallet ved rekrytering og aktiviteter, her er noe å ta fatt på.

Nestkommende virksomhetsår er diskutert i år med blikk på 50 års jubileum.

Sammenfattings vis rom for samvær og aktiviteter i pandemi fritt samfunn.


Undertegnet:

Formann Tommy Olsson