Referat fra årsmøtet på Heia 15/5-99

Møtet startet kl:1630

Tilstede var:

Villy, Svein Ola, Per Ragnar, Erling, Jan Erik, Åsgeir, Gunleif og Svein Erik.


Formannen leste årsmeldingen for 1998


Regnskapet for 1998 hadde et lite underskudd (ca.kr: -500). Dette skyldtes at vi på årsmøtet i fjor feiret 25-års jubileum.

Beholdningen i kasse og bank p.r. 15/5-99 er ca. 19.000,-

Så økonomien i TMC må betegnes som bra.


Innkommende saker:

Per Ragnar, vår "Webmaster" har hatt en del utlegg i forbindelse med Hjemmesiden.

Årsmøtet bestemte at Per Ragnar får refundert kr: 700,- , for sine utlegg.

Det ble ytret ønske om at vår Hjemmeside burde ha synlige "Tellere".

Dette for at de besøkende skal se hvor mange som har besøkt siden.

Telleren er nå synlig nederst til venstre på Hovedsiden.

Per Ragnar ønsker "Bilder" fra Mc-treff og Turer, som medlemmene her deltatt på.

I tillegg hvis dere har en historie fra en fin ferietur eller et artig treff, så send den til vår Webmaster. 


Fellestur /Mc-Treff

Det ble tatt opp hvordan vi skal få til mer oppslutning rundt fellesturene.

20.juni skal vi ha fellestur til Utvorda. Oppmøte på Sjøåsen kl: 1130 .


Disse treffene har vi  tenkt som fellestreff:

Torghatt-treffet , Fjelltreffet , Bomtreffet og Minitroll rally på Grindaheim. 


Valg:

Formann                            Svein Ola Nagelhus            (1 år)

Nestformann                    Gunleif  Forsbakk               (2 år)

Kasserer                            Villy  Skage                           (2 år)

Sekretær                            Svein Erik Forsbakk           (2 år)

Styremedlem                     Åsgeir  Roaldsvik               (1 år)

Valgkomite     Per Ragnar Schjelderup og Jan Erik Edvartsen 

Revisor                              Jan Erik Edvardsen


Møtet avsluttet kl: 1730

Etterpå ble det felles middag og tilslutt  festlig samvær i Hyttene.


Vennelig Hilsen for Styret i TMC


Svein Erik Forsbakk

sekretær


Årsmelding fra styre for perioden 5/98-5/99

Styret har i denne perioden bestått av:

Leder: Svein Ola Nagelhus

N.Leder: Gunleif Forsbakk

Sekretær: Svein Erik Forsbakk

Kasserer: Villy Skage

Styremedlem: Åsgeir Roaldsvik


Øvrige tillitsvalgte har vært:

Leder valgkomiteen: Per Ragnar Schjelderup

Medlem i valgkomiteen: Svein Erik Forsbakk 

Revisor: Judith Holand


Kubben har pr. april-99 16 medlemmer + 14 familiemedlemmer. 30 medlemmer i alt.


AKTIVITETER:

Styret har i perioden avholdt 1 ordinært styremøte + noen arbeids/kaffe møter.

Ut over dette holdt god kontakt pr. telefon.


Onsdags treffene:

Stort sett bra oppmøte. Fra 1 til 11 personer.


Fellestreffet med de andre klubbene på Heia 4/6 var meget vellykket. 40 personer.


Fellesturen Grong Skorovatn Røyrvik var kjempebra for de som deltok. Nydelig vær hadde Åsgeir Villy Svein Ola og Berit.

Synd så få møtte.


Per Ragnar har laget en meget bra hjemmeside, så nå  er vi nettet. Bra jobba per Ragnar.


Treff:

Deltok på forskjellige treff.


Møter:

Deltok på NMCUs årsmøte på Sandmoen utenfor Trondheim, Villy. 

Villy er med på møtene til NMCU Nord Trøndelag.


Dette kort fortalt.


For TMC's styre

Svein Ola Nagelhus /s/.