Referat fra årsmøtet på Heia 13/5-2000

Møtet startet kl:1715

Tilstede var:

Villy, Svein Ola, Erling, Liv, Jan Erik, Åsgeir, Gunleif, Asbjørn, Ann Kristin, Johan Birger, Jan Ove, Jonas og Svein Erik.


Svein Ola ble valgt til ordstyrer

Årsmeldinga for sesongen 99/00 ble lest opp av Svein Ola.

Medlemstallet ligger på litt i underkant av 40 personer, stort og smått.

Hjemmesiden vår fungerer bra !

Vi har fått Nye medlemmer som oppdaget oss p.g.a. Hjemmesiden.

Per Ragnar ønsker fortsatt Hjelp av dere med Bilder for å legge ut på Hjemmesiden. 


Regnskap for 1999

1999 hadde Klubben et overskudd i regnskapet på 600,-.

I banken har vi pr. i dag stående ca.18.000,-  

I år som tidligere år er Økonomien i klubben bra.

Revidert og funnet i orden av Revisor 7/5-00.


Innkommende saker:

Det har kommet forslag  fra noen av våre  nye  medlemmer om å få til en felles tur,

hvor de kan være kjentmenn. (se neste punkt)


Fellestur /Mc-Treff

18.juni  skal vi ha fellestur til Sætervika (Jøssund)

Oppmøte på Sjøåsen  kl: 10.00

Ta med Mat og Drikke ev. Kaffekjele.


Disse treffene har vi  tenkt som fellestreff:

Torghatt-treffet , Fjelltreffet , Bomtreffet og Minitroll rally på Grindaheim. 


Alle oppfordres til å kjøre på Mc-Treff (Kjempetrivelig) !


Valg:

Formann                            Svein Ola Nagelhus            VALGT 1 år

Nestformann                    Gunleif  Forsbakk                IKKE PÅ VALG

Kasserer                            Villy  Skage                           IKKE PÅ VALG

Sekretær                            Svein Erik Forsbakk           IKKE PÅ VALG

Styremedlem                     Åsgeir  Roaldsvik               VALGT 1 år

Valgkomite     Jan Erik Edvartsen  og Asbjørn Saksen 

Revisor                              Jan Erik Edvardsen


Møtet avsluttet kl: 1810 

Etterpå ble det felles middag og tilslutt  festlig samvær i Hyttene.


Vennelig Hilsen for Styret i TMC


Svein Erik Forsbakk

sekretær


ÅRSMELDING FRA STYRET FOR PERIODEN 5/99 - 05/00

Styret har i denne perioden bestått av:

Leder: Svein Ola Nagelhus

N.Leder: Gunleif Forsbakk

Sekretær: Svein Erik Forsbakk

Kasserer: Villy Skage

Styremedlem: Åsgeir Roaldsvik


Øvrige tillitsvalgte har vært:

Leder valgkomiteen: Per Ragnar Schjelderup

Medlem i valgkomiteen: Jan Edvardsen

Revisor: Jan Edvardsen


Klubben har pr. april - 00 19 medlemmer + 17 familiemedlemmer. 36 medlemmer i alt.


Aktiviteter

Styret har i perioden avholdt 1 ordinært styremøte + noen arbeids/ kaffe møtert.

Ut over dette holdt kontakt pr. telefon.


Onsdags treffene:

Mai-Okt. Dårlig oppmøte - fra 5 til 8 personer.


Fellestreffet med de andre klubbene på Heia var meget dårlig, kun 5 møtte.


Fellesturer til Utvorda den 20/6 var en fiasko, kun Villy og Per Ragnar som kjørte hver for seg og møttes på Sjøåsen.


Vanskelig med oppslutning om felles aktiviteter.


Per Ragnar har gjort en god jobb med vår hjemmeside på nettet, med teller og fin layout.


Treff:

Deltok på forskjellige treff. Vennesund - BMW - Grindaheim osv.


Møter:

Deltok ikke på NMCU årsmøte i fjor.


Dette kort fortalt.


For Styret i TMC 

Svein Ola Nagelhus

Formann