Grong 20/5-01

Referat fra årsmøtet på Heia 12/5-2001 

Møtet startet kl:1650

Tilstede var:

Villy, Svein Ola, Jan Erik, Åsgeir med datter, Gunleif, Ann Kristin, Johan Birger, Jonas og Svein Erik.


Svein Ola ble valgt til ordstyrer

Årsmeldinga for sesongen 00/01 ble lest opp av Svein Ola.

Medlemstallet i dag er 35 Medlemmer.(18 Hoved og 17 Familiemedlemmer)

Per Ragnar ønsker fortsatt Hjelp av dere med Bilder for å legge ut på Hjemmesiden.  


Regnskap for 2000

I 2000 hadde Klubben et underskudd i regnskapet på ca.Kr:2000,-

I banken har vi pr. i dag stående ca.17.000,-

I år som tidligere år er Økonomien i klubben bra.

Revidert og funnet i orden av Revisor Jan Erik Edvardsen  Mai 2001.


Innkommende saker:

Villy fremmet forslag om vi skulle endre ”STRUKTUREN” i klubben.

Med dette tenkte han på om vi skulle ha en Terminliste med aktiviteter .

Hvor enkeltmedlemmer står som asvarlig for hvert sitt punkt på denne Terminlisten

Eller om vi skal fortsette som vi har gjort før.

Det var flertall for at vi skulle fortsette som før.

Vi trenger flere Kvinner som Medlemmer i klubben vår.

Vi skal prøve oss på Julebord i år (Svein Ola Tok på seg å ordne dette)

Nærmere informasjon kommer vedrørende Julebordet.


Fellestur /Mc-Treff

17.juni  skal vi ha fellestur til Utvorda Oppmøte på Sjøåsen  kl: 11.00

Det har åpnet en ny Restaurant der som vi skal prøve ut.


Disse treffene har vi  tenkt som fellestreff:

Torghatt-treffet ,E45-treffet(Dorotea)  ,Bomtreffet og Minitroll rally på Grindaheim


Alle oppfordres til å kjøre på Mc-Treff (Kjempetrivelig) !


Valg:

Formann                            Svein Ola Nagelhus             (1 år)

Nestformann                    Gunleif  Forsbakk                (2 år)

Kasserer                            Villy  Skage                            (2 år)

Sekretær                            Svein Erik Forsbakk            (2 år)

Styremedlem                     Åsgeir  Roaldsvik                (1 år)

Styremedlem     Jan Erik Edvartsen  og Asbjørn Saksen 

Revisor                              Jan Erik Edvardsen


Møtet avsluttet kl: 1745 

Etterpå ble det felles middag og tilslutt  festlig samvær i Hyttene.


Vennelig Hilsen for Styret i TMC


Svein Erik Forsbakk

sekretærÅrsmelding 2000/2001

Styret har I perioden 05/2000 – 05/2001 bestått av følgende:

Leder: Svein Ola Nagelhus

N.Leder: Gunleif Forsbakk

Kasserer: Villy Skage

Sekretær: Svein Erik Forsbakk

Styremedlem: Åsgeir Roaldsvik

Valgkomite: Jan Erik Edvardsen og Asbjørn Saksen

Revisor: Jan Erik Edvardsen


Klubben har pr. 1/5-01 ,35 medlemmer totalt(18 Hovedmedl. og 17 Familiemedl).

Aktiviteter

Styret har i perioden avholdt 1-ett ordinært styremøte

I tilegg er Telefonen blitt flittig brukt..

Onsdagstreff på Heia Mai – Oktober

Til dels bra oppmøte.


På fellestreffet 7/6 ,var det godlaget 20 stk. som møtte opp.Fellestur Søndag 18,juni ble en Fiasko(Jøssund).

Villy og Svein Erik var de eneste som som var i vei.

Villy uttaler : ”Været var til dels VOLDSOMT”

De endte opp hos en av våre nye medlemmer i Flatanger på Kaffe & Kaker.


Vi har kjørt på diverse treff i løpet av sesongen.

Vi nevner : - Vårtreff i Olden Norsk Moto Guzzi klubb(Johan B & Bjørn N)

- Torghatt-treff +Bomtur til Korgen-treff  (Svein Erik)

- Svensk Moto Guzzi treff  i Borlenge (Johan B & Bjørn N)

- Bmw-Treff i Berlin (Per Ragnar & Svein Erik)

 - Bom-treffet  v/Storuman (Asbjørn,Veiko,Per R og Svein E)

 - Bmw-treff på Gjøvik (Gunleif,Svein E,Villy,Per R og Svein Voldset)

- Mini-Troll Rally Grindaheim (Svein Voldset,Svein E og Per R)

- Krystall-Rally  (Kald Cognac)  (Ann K & Jan E)


Årsmøtet i NMCU i Stjørdal (Gunleif,Svein O,Villy og Svein E)

Kretsmøte i NMCU N-Trøndekag 09/2000 på Sandvollan (Villy)

Kretsmøte i NMCU N-Trøndelag i Januar 2001 (Villy)


For Styret i TMC 

Svein Ola Nagelhus

Formann