Grong 27/5-02

Referat fra årsmøtet på Heia 18/5-2002 

Møtet startet kl:1830 , etter en Nydelig Middag.

Tilstede var:

Villy, Svein Ola ,Gunleif ,Johan Birger ,Per Ragnar ,Erling  og Svein Erik.


Svein Ola ble valgt til ordstyrer

Årsmeldinga for sesongen 01/02 ble lest opp av Svein Ola.

Medlemstallet i dag er 27 Medlemmer.(17 Hoved og 10 Familiemedlemmer)

Webbsjæfen utfører fortsatt en utmerket Profilering  av Klubben Via Internet.

PRS ønsker fortsatt Hjelp av dere med Bilder for å legge ut på Hjemmesiden.  


Regnskap for 2001

I banken har vi pr. i dag stående ca.15.000,-

I år som tidligere år er Økonomien i klubben bra.

Revidert og funnet i orden av Revisor Jan Erik Edvardsen  Mai 2002.


Innkommende saker:

Klubben er fyller 30 år i 2003.I den anledning kom det inn forslag om å få laget T-skjorter

Med: TMC-logo 30 år.Svein Ola tok på seg å ordne dette.

Neste år blir det 10. året med Årsmøte på Heia.

I den anledning og Klubbens 30-års jubileum må vi gjøre noe Ekstra (Aktivitet).


Fellestur /Mc-Treff

16.juni  skal vi ha fellestur til Småværet(Jøssund) Oppmøte på Sjøåsen  kl: 11.00. Hvis det er er nedbør i luften ,kjører   vi til Utvorda. (Dette pga Grusveien til Jøssund.) 

Johan B foreslo at vi skal prøve å få til en fellestur på Frolfjellet i løpet av sesongen.

Der er det god mat og muligheter for overnatting.(Nærmere info senere) 


Disse treffene har vi  tenkt som fellestreff:

Torghatt-treffet ,Bomtreffet og Minitroll rally på Grindaheim.  


Alle oppfordres til å kjøre på Mc-Treff (Kjempetrivelig) !


Valg:

Formann                            Svein Ola Nagelhus             (1 år)

Nestformann                    Gunleif  Forsbakk           IKKE PÅ VALG

Kasserer                            Villy  Skage                       IKKE PÅ VALG

Sekretær                            Svein Erik Forsbakk       IKKE PÅ VALG

Styremedlem                   Per Ragnar Schjelderup       (1 år)

Styremedlem     Johan Birger Hoås og Erling Vik     (1 år)

                     Bjørn Ness                              (1 år) 

Revisor                              Jan Erik Edvardsen


Møtet avsluttet kl: 1950 

Nydelig middag med godt drikke etter møtet.


Vennelig Hilsen for Styret i TMC


Svein Erik Forsbakk

sekretær


ÅRSMELDING FRA STYRET FOR PERIODEN 5/01 - 05/02


Styret har i denne perioden bestått av:

Leder: Svein Ola Nagelhus

N.Leder: Gunleif Forsbakk

Kasserer: Villy Skage

Sekretær: Svein Erik Forsbakk

Styremedlem: Åsgeir Roaldsvik

Valgkomite: Jan Erik Edvardsen og Asbjørn Saksen

Revisor: Jan Erik Edvardsen


Klubben har pr. 1/5 2002 27 medlemmer totalt -17 + 10.

Styret har i perioden avholdt 1 ordinært styremøte, hos meg.

Onsdags treffene, mai - okt. fra 5 til 13 stk.

Søndagstur til Utvorda 17/6. Flott vær - fin tur men dårlig deltagelse, 4 MC 5 voksne + 2 barn.

Treff vi har deltatt på div. treff BMW - Grindaheim osv.

NMCU årsmøte på Stjørda var Villy - Gunleif - Svein Erik

NMCU NT årsmøte 23/2-02 Johan Birger Hoås var der.

Hjemmeside . . .....


Kort fortalt TMC Styre 

Svein Ola Nagelhus