Grong 25/5-2005

Referat fra årsmøtet på Heia 21/5-2005

Møtet startet kl 16.30


Tilstede var:

Svein O, Villy, Gunleif, Knut, Johan B, Terje, Per Ragnar og Svein E.


Formannen leste årsmeldinga for 2004/2005 (vedlagt). 


Regnskap:


Økonomien i klubben er nesten uforandret fra fjor.


Klubben har i dag ca kr 12 000,- på konto i banken.

Underskudd i år på ca.kr 3000,-.

Dette er i hovedsak utgifter med møter vi har deltatt på i NMCU lokalt og sentralt.

Forslag om avsetting av en gitt sum til formålet ”møter”.(kr 1 000,-)

Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Terje Holmstrand .


Innkommende saker:

Per Ragnar utredet opplegg for kjøp av ”Domene” og ”Hjemmesideplass”. 

Årsmøte vedtok at klubben går til anskaffelse av eget Domene.

Adresse ble som følger: trondelag-mc.net


Forslag om alternativ treffplass i stedet for Heia (1.onsdag hver mnd).

Det var også forslag om å ta en treffkveld  i tillegg til Heia.

Årsmøte ble enige om å fortsette som før på Heia.


På ”Lømsen Kroa” utenfor Følling arrangeres det Onsdagstreff hver uke fra kl. 1800.

Der er det bare å møte opp for de som har lyst og anledning.


Aktiviteter:

Fellestur:  26.Juni      Inderøya rundt.. Oppmøte før avreise på Shell-Figga kl:11 00.

Fellestreff: E-45 treff, Bomtreff, Torghatt treff og Grindaheim (minitroll).


Valg:

Formann: Svein Ola - 1år (gjenvalgt)

Nestformann: Gunleif - Ikke på valg

Kasserer: Villy - 2 år gjenvalgt

Sekretær: Svein Erik - ikke på valg

Styremedlem: Johan Birger - 2 år (gjenvalgt)

Valgkomite:

Per Ragnar - 2 år (gjenvalgt) og Jonas Ikke på valg

Revisor: Terje - 2 år (gjenvalgt)


Møtet tok slutt kl 18:00

Sosialt samvær med Middag og Hyttekos.(trad)


Vennelig Hilsen for Styret i TMC


Svein Erik Forsbakk

sekretær

                                       

Årsmelding fra styret for perioden  Mai 2004-Mai 2005


Styret har i perioden bestått av.

Leder                 Svein Ola

N-leder             Gunleif Forsbakk

Kasserer           Villy Skage

Sekretær           Svein Erik Forsbakk

Styremedlem   Johan Birger Hoås

Valgkomite       Per Ragner Schjeldrup

                      Jonas Forsbakk

Revisor             Terje Holmstrand


Klubben har 1/5-2005 27 medlemmer (17+10).

Styret har i perioden avholdt 1 styresmøte hos Forsbakk.

Onsdagstreffene, stort sett de samme som møte opp på Heia + det kommer noen fra andre klubber og det er jo kjekt.

Fellestur  Johan Birger møtte opp og kjørte begge turene, gull til han.

Ann Kristin og Jan Erik har vært ut en vinterdag ellers har vi deltatt på de sedvanlige treff. 

4 personer deltok på NMCU-årsmøte på Stjørdal + NMCU NT-årsmøte på Sprova i vinter

Vår webside blir utmerket servet av Per Ragnar


Kort fortalt for TMC styre

Svein Ola Nagelhus