Referat fra årsmøtet på Heia 21/5-2011

Startet med middag før møtet.

Årsmøte startet kl 18:30

Tilstede var:

Villy, Per Ragnar, Åse Johanne, Gunleif, Svein Ola, Johan Birger, Tommy, Håkon, Terje og undertegnende. 


Formannen leste årsmeldinga for 2009/2010 (vedlagt). 


Regnskap:


I år har vi underskudd i regnskapet på kr 643,- (Årsmøte 2010) På bank har vi ca 9.000,-

Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Terje Holmstrand.


Innkommende saker:

Godgjørelse ved deltgelse fra styret på Årsmøte NMCU.

Årsmøte TMC vedtok å gi støtte til styret  på maks kr.2000,- pr år.


Aktiviteter:

Førstkommende Lørdag 11 Juni  er det treff hjemme hos Johan Birger i Steinkjer.

Etter litt kaffedrikking blir det fellestur til Norgestreffet.

Øvrige turer: Bruk ”Sms” og ”Mail”


Fellestreff:

Norgestreff,  E-45 treff, Bomtreff, Torghatt treff og Grindaheim (minitroll).


Valg:

Formann: Svein Ola - 1år gjenvalgt

Nestformann: Gunleif - 1 pår igjen

Kasserer: Villy - 2 år gjenvalgt

Sekretær: Svein Erik - 1 år igjen

Styremedlem: Johan Birger - 2 år igjen

Valgkomite:

Tommy - 1 år igjen og Åse Johanne - 2 år ny

Revisor: Terje - 2 år gjenvalgt 


Møtet tok slutt kl 19:40


Vennelig Hilsen for Styret i TMC


Svein Erik Forsbakk

sekretær


Årsmelding fra styret i perioden Mai 2010-Mai 2011


STYRET HAR BESTÅTTAV

LEDER SVEIN OLA NAGELHUS

N.LEDER  GUNLEIF FORSBAKK

KASSERER VILLY SKAGE

SEKRETÆR SVEIN ERIK FORSBAKK

STYREMEDLEM JOHAN B HOÅS

VALGKOMITE PER RAGNAR SCHELDRUP   TOMMY OLSSON

REVISOR TERJE HOLMSTRAND


KLUBBEN HAR 1.5 2011 19 MEDLEMMER, 14 HOVED+5 FAMILIE, 6 MINDRE ENN IFJOR .

VI HAR EN NEDGANGPÅ NMCU MEDLEMMER,  10 +1 JUNIOR

STYRET HAR AVHOLDT 1 STYREMØTE HOS VILLY.

ONSDAGSTREFFAN PÅ HEIA OMTRENT SOM FØR, JUNI- JULI VAR DET

CA.37 SYKLER PÅ HEIA, VI IMINDRETALL.

KAFFETUR TIL TOMMY OLSSON  I NAMSOS,  DER VI FIKK SERVERT SKILLINGSBULLAR PLUSS EN TITT  PÅ HANS STORE SAMLING AV PRIMUSER)

DELTATT PÅ FORSKJELLIGE TREFF, BMW OSV.


FOR TMC STYRE

SVEIN OLA NAGELHUS