Referat fra årsmøtet på Heia 9/5-2015

Årsmøte startet kl 15:20

Tilstede var:

Villy, Tore, Per Ragnar, Håkon, Karen, Åse Johanne, Gunleif, Terje, Jan Erik, Ann Kristin, Tommy, Johan Birger og undertegnende. 


Åpning:

Tommy ble valgt til møteleder for det 42. årsmøte i TMC.

Innkalling ble godkjent uten anmerkninger.Årsmelding:


Møteleder leste opp årsmeldingen for 2014/2015. (se vedlegg)


Regnskap:


Regnskapet lest opp av Villy. Siden forrige årsmøte  har vi ett  overskudd  på kr.500,-

Møteutgifter Årsmøte 2014 og deltagelse på årsmøte i NMCU, ca. kr.3.200,-

Beholdning i bank er fortsatt ca. kr 9000,-

Revidert og funnet i orden av Revisor Terje.


Kontingent:

Årsmøte var enstemmig enige om at kontingenten beholdes som før!


Innkommende saker:

Vi har hatt noen nye t-skjorter på uttesting sin i fjor.

Det ble vedtatt at Per R. bestiller  opp flere i størrelsene M/L/XL og XXL.

Klubben hadde igjen noen få  gamle hvite t-skjorter som ble fordelt på de deltagende på årsmøtet.


Aktiviteter:

1) 30.mai Tommy invterer til middag sammen med representanter fra mc-klubben-Sorte hjelm (se egen tilsendt mail)

2) Håkon og Karen tok på seg å arrangere kaffetur i løpet av sesongen. (nærmere info kommer)


Fellestreff:

Norgestreff, Bomtreff, Torghatt treff, og Grindaheim (minitroll)


Valg:

Formann: Tommy       1 år (gjenvalg)

Kasserer:  Villy 2017 (gjenvalgt 2 år)

Nestformann:  Gunleif 2016 (1 år igjen)

Sekretær: Svein Erik 2016 (1 år igjen)

Styremedlem:  Johan Birger 2017 (gjenvalg 2 år)

Valgkomite: Åse Johanne 2017 (gjenvalg 2 år) og Svein Ola 2016  (1 år igjen)

Revisor: Terje 2017  (gjenvalg 2 år)


Møtet tok slutt kl 16.00

Etter møtet var ferdig ble ble det sosialt samvær i hytta.

Kurt Johansen kom på kveldsvisitt på R65 GS.

I år var vi seks stykker som overnattet. Avsluttet med felles frokost inne på kroa søndag.


Vennelig Hilsen for Styret i TMC


Svein Erik Forsbakk

sekretær


Årsmelding 2015 Trøndelag motorsykkelklubb


Virksomheten i Trøndelag Motorsykkelklubb har følget sin tradisjon i 2014.


Styret har avholdt et styremøte på Sellernesset den 29 januar, 6 personer deltok .

Helt ordinert møte der det bestemtes tidspunkt og plass for årsmøte, snakkedes om vanlige anliggende i klubbens regi og kaffekos ordnet av Gunnleif og Svein Erik som også stilte hus til disposisjon.

Årsmøte ble avviklet på Heie gjestegård 24 maj det deltok 9 medlemmer.


Ut på kvelden kom J Edwards. Det ble på fastsatt  og tradisjonell måte spandert middag på deltakerne. Middagen ble betalt med midler fra klubbkassen. I henhold til allmenngyldig god mane`r betaler medlemmene selv drikke.


Sosialt samvær med god stemning på kvelden. Overnatting i klubbens regi i de kjente hyttene, 8 medlemmer overnattet.

Klubben har 17 aktiva medlemmer og 7-8 familiemedlemmer. To av klubbens M C-ryttere er damer.  14 medlemmer er tilsluttet NMCU.

Overslags vis er der et 20-e tal motorsykler i privat eie hos medlemmene. Det finnes sikkert noen avstilte og reservesykler i medlemmenes kjøretøy park.

Villy har i det passerte året kjøpt BMW F 8O0 GT.  Kurt J,s har Kjøpt R 1100 GS ,sønnen har overtatt R850-n. Per Ragnar har skiftet fra boxer til K 1300 S.

I motorsykkelmassen finnes det tre sidevogns motorsykler  ,BMW K1,BMW R60/2 og Moto Guzzi 1000 GS.  Her til kommer medlem emiritus, Veiko Lampu med 2 stykken sidevognsekvipasje. Suzuki 1000 GS og BMW 800.

Klubbens ekonomi er bra, 9000 kroner på bok, en del nye t-skjorter,og et litet restparti gamle t-shorter.

Klubbmedlemmenes fritidsinteresser relatert til klubben er mangfoldige engasjerende og stimulerende. Her kan refereres til mye, kjøring,traffiksikkerhet.komfort,teknikk,og mc utvikling.

Garasjerelaterte innfallsvinkler er,samtaler rundt service,modificering ,reparasjoner og ombygginger. Dette gjenspeiles i spennet av motorsykler fra gammel til ny og fra produsent tekniske løsninger og konstruksjoner.

Vårmønstringen 29/5 lokket finværet ut 7 stykken fra klubben.

Villy ledde stafettpinnen til kaffe tur på Salsbruket 24/8, totalt tilstede 10 stykker som koste seg med kaffi på terrassen .

Onsdags kaffen på Heia  fra Maj t.o.m. Oktober 1 onsdagen i måneden. Minkende fremmøte fra oss. Totalt har det møtt opp fra 0 til 66 mc entusiaster på disse kaffekveldene.

Svein Erik og Villy representerte klubben på BMW Treffet ved Trollstien.

Invitasjon fra motorsykkelklubben Sorte hjelm i Trondheim til overnattingstur på Laukhaug fort på Agdenes. Tommy hadde kortest vei og trotsade været og fikk ei fin helg sammen med Sorte Hjelm.

MC-sesongen er for noen 12 måneder i året, Jan Edwards fikk anledning å kjøre litt på vinterveier etter håndgripelig oppgradering av sin K1 med sidevogn.

Villy har noe kortere sesong med langtur til Raufoss 29/4 med temperaturer rundt 2-3 plussgrader og lett snø i luften, gradestokken tenderte med stigende temperaturer til hele 7 pluss i sola over Ringebu. Videre turer for Villy var bla. Ei tur til Mo i Rana og in over til Hemmavan i Sverige ilag med en kamerat.

Den 23/8 kjørde Svein ,Terje og Joar G til Gäddede Tunnsjø-Røyrvik……

Grongingene har kjørt en del turer,den 28/8 gikk reisen til Gäddede,Blåsjön og Røyrvik. Dagen etter ble turen til Årfor, Rørvik,Hofles-Geisnes og Skrøyvdalen.

31 august var det en tur til Inderøya med delegasjon från Grong. Per Ragnar,Terje Svein Erik mfl.

Fellessesongens siste langtur gikk den 5 oktober i fint vær. Høylandet,Namsos ,Lund (kaffepause), Hofles (middag) for at ved Kolvereid splittes opp.Deltakere på denne tur,Villy,Joar G,Gunnleif,svein Erik,Per Ragnar og Tore.

NMCU-s årsmøte var på Frigården på Lånke ble avviklet i ei tidsperiode der deltakerne fikk oppleve riktig finvær og et fint årsmøte ledet av en ,dedikert og humørspredende Hans Vestre.

Ingen fra klubben var på årsmøtet til NMCU Nordtrøndelag.


Formann Tommy Olsson