Referat fra årsmøtet på Heia 21/5-2016

Årsmøte startet kl 15:20

Tilstede var:

Åse Johanne, Geir, Håkon, Per Ragnar, Terje, Gunleif,, Villy, Tommy og undertegnende. 


Åpning:

Tommy ble valgt til møteleder.

Innkalling ble godkjent uten anmerkninger.Årsmelding:


Møteleder leste opp årsmeldingen for 2015/2016 (se vedlegg)

Årsmelding ble godkjent uten anmerkninger og tilføyninger.


Regnskap:


Regnskapet lest opp av Villy. Siden forrige årsmøte  har vi ett  overskudd  på kr.1.400,-

Dette er i hovedsak utgifter i forbindelse med årsmøte 2015.
.

Beholdning i bank er fortsatt ca. kr 7000,- Beholdning i kasse er ca. kr 400,-

Regnskapet for 2015-2016 revidert og funnet i orden av Revisor Terje.


Kontingent:

Årsmøte vedtok enstemmig at kontingenten fra neste år økes fra kr.150- til kr. 300,- Den nye kontigenten

inkluderer familiemedlemmer. (barn frem til fylte 18 år).

Vi øker kontigenten for å kunne bygge en buffer til bruk ved for eksempel deltagelse på årsmøte i NMCU eller

møter i NMCU-krets. (reise og overnatting)


Innkommende saker:

Villy foreslo at vi opprettholder onsdagstreff på Heia i Juni/Juli og August. (Det er kun de tre månedene

Heia Gjestegård har åpent.)


De øvrige onsdagstreffene blir på Snåsakroa. Årsmøte var enstemmig enig i dette!


Forslag om at TMC bør ha ett overskudd på min.kr.5.000,- hvert år. (Løses ved økningen av kontigenten.)


Forslag om at hvert medlem i TMC skal  frem til neste årsmøte rekruttere ett halvt medlem hver

(Det finnes mange rundt oss som sikkert kan tenke seg å bli medlem, med aktivitetsnivået vi har pr. i dag.)


Aktiviteter:

1) Tur til Stokkøya i Åfjord m/ overnatting (Per Ragnar og Gunleif) Info blir lagt ut på Facebook.

2) Tur til Falstadskogen og Lysestøperiet i Vuddudalen. (Tommy) Info blir lagt ut på Facebook.

3) Villy sender ut varsel ang. Bmw-treff og Norgestreff i Saltdal. Info blir lagt ut på Facebook.

4) Kaffetur i regi av Gunleif (stafett) en eller annen plass i nærområdet. Nærmere info kommer!

Årsmøte oppfordrer alle til å sende varsel på gruppe-sms eller Facebook hvis vi har forslag om fellesturer.

Helst dagen før, men også på sparket!Fellestreff:

Norgestreff, Bmw-treff, Bomtreff, Torghatt treff, og Grindaheim (minitroll)


Valg:

Formann: Tommy       1 år (gjenvalg)

Kasserer:  Villy 2017 (1 år igjen)

Nestformann:  Gunleif 2018 (gjenvalg 2 år)

Sekretær: Svein Erik 2018 (gjenvalgt 2 år) 

Styremedlem:  Johan Birger 2017 (1 år igjen)

Valgkomite: Åse Johanne 2017 (1 år igjen) og Håkon 2018 (ny)

Revisor: Terje 2017  (1 år igjen)


Møtet tok slutt kl 17.00

Etter møtet var ferdig ble ble det sosialt samvær i hytta.

Kurt Johansen og sønnen kom på kveldsvisitt på R80GS - og R1200 GS

I år var vi seks stykker som overnattet. Avsluttet med felles frokost inne på kroa søndag.


Vennelig Hilsen for Styret i TMC


Svein Erik Forsbakk

sekretær


Årsmelding 2015 Trøndelag motorsykkelklubb


Klubben har 18 medlemmer,6 familjemedlemmer och 12 er tilsluttet NMCU.


Klubben har haft sin tradisjonelle virksomhet,med individuell og felles motorsykkelkjøring. Samtaler kring turer, motorsykler og tekniske spørsmål. Mimring kring klubbenshistoria.

På grunn av Tommys arbeids gjennomførdes ikke noen styremøter men det hølls telefonkonferans der årsmøtet planlades til 9/5,  på Heia Gjestegård .


Med anledning av endrede eierforhold og endrede åpningsrutiner med redusert sommersesong diskuterades alternativ møteplass førsta onsdagen i maj  2016 så blev det foreslatt Snåsakroa.


Fra den 6/5 og gjennom sommeren var de fleste onsdagstreffene på Heia representerade av en eller flere fra TMC.  2/9 var kaffeturen på Snåsakroa.


Gjennom turene har folk kjørt i regn og rusk såvæl som finvær.


Vårmønstringen 14/5 stilde Villy,Svein Erik,Geir,Bodil,Jan E og Kikkan.


Fellesarransjemang med Sorte Hjelm hjemme hos Tommy. 8st fra Sorte Hjelm

og 3 fra oss,  på menyn var det betasuppe till middag og kaffe med eplekake og is til

dessert kona till Tommy stod for matlagingen. Tommys primussamling var stilt frem.


Felles tur til Zansibar Inn 21/6 med middagsoppehold på Småværet. Villy kjørde tur fra Salsbruket over Hofles via Varøya  og Folla og heim.

22/6 Tosenrunden om Brønnøysund Per R,Svein Erik ,Joar og Terje.

28/6 Villy kjørde Tosenrunden Svein Erik og Gunnleif kjør på ferietur till Italia

5/7 Midtnorsk Veterantreff  Selbu . Villy tillryggalade 468 km.

I forbindelse med BMW treffet i Malangen kjørde Villy  Sverige-Finland-Østfinnmark- Alta-Tromsø –Malangen Mo i Rana.

Der har blitt kjørt en god del individuelle turer gjennom sesongen.

Tommy har kjørt Namsos-Røros over Trondheim eller Tydalen til og fra jobben.En tur over Savalen med stopp på vetrankjøretøytreff.

Også en tur til Sorte hjelms overnattingstur med middag på Laukhaug fort.

Noen fra klubben besøkte tennpluggtreffet i Namsos.

Årets høydpunkt årsmøtet hølls på Heia gjestegård som vanlig.

Som vanlig fikk medlemmene bekostet middagen,men betalde selv for drikke.(ringe mengde cognac ble spandert).  Hygglig sammenkomst i hyttene etter maten. 6 stykken overnattet og det var felles frukost på søndagen. 

Geir drog iveg på søndagen og deltok i mot paraden


Klubben har to offentlige forum, hjemmesiden som Per Ragnar administrerer og facebook side som Svein Vollset administrerer.


Tommy har solgt sine japanske sykler og kjøpt BMW k 1200 gt,

Gunnleif har solgt BMW k1200 gt til Tommy og kjøpt  BMW K1300 GT.


Styret takker alle medlemmene for et fint klubbår 2015.