Referat fra årsmøtet på Heia 18/5-2019

Årsmøte startet kl 15:30


Tilstede var: Håkon, Per Ragnar, Villy, Gunleif, Tommy, Terje og Svein Erik.


Åpning:

Tommy ble valgt til møteleder.

Innkalling ble godkjent uten anmerkninger.Årsmelding:


Møteleder leste opp årsmeldingen for 2018/2019

Årsmelding ble godkjent uten anmerkninger og tilføyninger.


Regnskap:


Regnskapet lest opp av Johan Birger. Siden forrige årsmøte  har vi ett  overskudd  på kr.750,- (pga.innkjøp av T-skjorter)


Vi har hatt utgifter på Heia 2018. Beholdning i bank pr.1.mai er ca.kr 10.000,-

Regnskapet for 2018-2019 er revidert og funnet i orden av Revisor Terje


Kontingent:

Årsmøte vedtok enstemmig at kontingenten beholdes uendret.


Innkommende saker:


Aktiviteter:

1) Kaffetreff på Heia 1. onsdag i måneden, når de har åpent.

2) Besøke Radiomuseum i Selbu, med stopp på Pick-up Cafe i Vuddudalen. (Tommy).

3) Kaffetur i regi av Gunleif (stafett)  Muligens grilling i Myrvika v/Tunnsjøen. Nærmere info kommer!

4) Besøke Mc-Museum v/ACR (Johan B)

Årsmøte oppfordrer alle til å sende varsel på gruppe-sms eller Facebook hvis vi har forslag om fellesturer.

Helst dagen før, men også på sparket!


Fellestreff:

Norgestreff, Bmw-treff, Bomtreff, Torghatt treff, og Grindaheim (minitroll).Valg:

Formann: Tommy       1 år (gjenvalg)

Kasserer:  Johan Birger 2021  (gjenvalg 2 år)

Nestformann:  Svein Erik 2022  (ny)

Sekretær: Gunleif 2022 (ny) 

Styremedlem:  Villy 2021  (1år igjen)

Valgkomite: Håkon 2022 (gjenvalg) - Jan Erik  2021 (1 år igjen)

Revisor: Terje 2021  (1 år)


Møtet tok slutt kl 16.00


Vi fikk servert en nydelig middag av de nye driverne på Heia!

Etter middagen var ferdig, ble ble det sosialt samvær i hytta.

Vi var seks stykker som overnattet.

Avsluttet med felles frokost inne på kroa, søndag


PS!

Styret ønsker å oppfordre alle våre medlemmer å melde seg inn i NMCU.

De har gjort og gjør veldig mye bra arbeid for oss motorsyklister!


Vennelig Hilsen for Styret i TMC


Svein Erik Forsbakk, sekretær