Referat fra årsmøtet på Heia 5/9-2020     

Årsmøte startet kl 17.00.
Tilstede var: Tommy, Johan Birger, Per Ragnar, Gunleif, Karen, Håkon,Villy og Svein Erik.


Åpning:

Tommy ble valgt til møteleder.

Innkalling ble godkjent uten anmerkninger.Årsmelding:


Møteleder leste opp årsmeldingen for 2019-2020. Årsmelding ble godkjent uten anmerkninger og tilføyninger.


Regnskap:


Regnskapet lest opp av Johan Birger. Siden forrige årsmøte  har vi ett  overskudd  på kr.500,-

Vi har hatt utgifter på Årsmøte på Heia 2019. Beholdning i bank pr.1.mai er ca.kr 11.000,- 

Regnskapet for 2019-2020 revidert og funnet i orden av Revisor Terje.


Kontingent:

Årsmøte vedtok enstemmig at kontingenten beholdes uendret.


Innkommende saker:

Benytte hjemmesiden og Facebook for å fremme rekruttering av nye medlemmer.


Styret snakker med Svein Voldset for ang.Facebooksiden, slik at flere kan være administrator(er).Aktiviteter:

1) Årsmøte for Tmc 2021 månedsskiftet mai/Juni , på Stokkøya m/overnatting.


    (Blir en liten egenandel på dette, ut fra hvor mange som deltar)


2) Fellestur til Storforshei m/overnatting, besøke Mc-Museum.(Karen og Håkon)

3) Kaffetreff på Heia 1. onsdag i måneden, Mai til og med Oktober.(i beste fall)

4) Kaffetreff  i Sjølvågen på Inderøy hver Onsdag.

5) Kaffetreff  på Lensmannsgården, Namdalseidet, 2. Onsdag i måneden.

6) Fellestur m/Overnatting til Vingsand  Brygge i Osen.

7) Besøke den nye Gokart-banen på Bjørgan


Årsmøte oppfordrer alle til å sende varsel på gruppe-sms eller Facebook hvis vi har forslag om fellesturer.

Helst dagen før, men også på sparket!


Fellestreff:

Norgestreff, Bmw-treff, Bomtreff, Torghatt treff, og Grindaheim (minitroll).Valg:

Formann: Tommy       1 år (gjenvalg)

Kasserer:  Johan Birger 2021  (1år igjen)

Nestformann:  Svein Erik 2022  (ny)

Sekretær: Gunleif 2022 (ny) 

Styremedlem:  Villy 2021  (1år igjen)

Valgkomite: Håkon 2022 (gjenvalg) - Jan Erik  2021 (1 år igjen)

Revisor: Terje 2021  (1 år)


Møtet tok slutt kl 16.00


Vi fikk servert en nydelig middag av de nye driverne på Heia!

Etter middagen var ferdig, ble ble det sosialt samvær i hytta.

Vi var seks stykker som overnattet.

Avsluttet med felles frokost inne på kroa, søndag


PS!

Styret ønsker å oppfordre alle våre medlemmer å melde seg inn i NMCU.

De har gjort og gjør veldig mye bra arbeid for oss motorsyklister!


Vennelig Hilsen for Styret i TMC


Svein Erik Forsbakk, sekretær