Åsgeir Roaldsvik med 2 stk. BMW og et minnesmerke etter ubåten Uredd,

med Fugløya i bakgrunnen. 15km nord for Ørnes (1987-1990)

Foto: Per Ragnar Schjelderup


Ubåten ble meldt savnet i februar 1943 med 42 mann om bord og var på spesialoppdrag langs norskekysten.

Frem til 5.november 1985 var dette ett mysterium. Da vart den lokalisert av en miniubåt på 105 meters dyp i Fugløyfjorden.


Undersøkelser avslørte at den hadde kjørt inn i et ukjent minefelt og påført så store skader at den sank.

Minnesmerket på Grensen ved Riksvei 17 i Gildeskål ble avduket av H.M. Kong Olav V torsdag 18.juni 1987.

Linker:

http://no.wikipedia.org/wiki/«Uredd»_(P_41)