Forord: 18.05.2004

Klubben ble starta som en reaksjon på Rapport 13 i Sverige i 1972,

der en ville forby tunge motorsykler og sette maksimumsgrense på 250ccm.

Vi var svært opptatt av den saken og fryktet at smitten ville krysse grensen til Norge.

Fortsatt er to medlemmer av klubben fra den tida aktiv.


Referat boka er fra starten i

1973 og fram til 1977


Gjengir det viktigste slik det er

skrevet.


Per Ragnar


Klubben er stiftet etter initiativ fra Alain Dutard og Torkil Berg for å virke som en lokal gren av NMCU og for å rekruttere medlemmer for unionen.

Vi legger vekt på å samle skikkelige motorsykkelister for å kunne stå samlet overfor eventuelle påtrykk fra myndigheter og andre og å kunne delta som en rådgivende og konsultativ organisasjon i saker som berører motorsykkelismen i Norge.

Styremedlemmer i TRØNDERLAG MC-KLUBB i 1973

Torkil Berg -formann, kasserer

Alain Dutard sekreter

Villy Skage styremedlem


Som første aktivitet ble vi av NMCU bedt om å arrangere Norgestreff.

Dette tok vi oss av og treffet fant sted på Hitra med 215 betalende deltagere. Derav også noen svensker.

Klubben sendte 2 representanter til NMCU’s årsmøte på Hunderfossen camping:

A. Dutard og T. Berg.

Torkil Berg ble valgt som nytt styremedlem.

Medlemsfortegnelse 1973

Knut Skage

Torkil Berg

Alain Dutard

Jon Messell

Hans F. Messell

Villy Skage

Åge Brøndbo

Martin Myrvang

Gunnar Eide

Kjell Skage

Bjørn Breivik


Møte 15.06.74

Formann: Ingen nye forslag innkommet, møtet gikk enstemmig inn for gjenvalg. Torkil Berg.

Sekreter: Ingen nye forslag, enstemmig gjenvalg på A. Dutard.

Kasserer: Formann tar på seg også dette vervet et år tid til, slik som praksisen hittil har vært. Ved en eventuell øket arbeidsmengde i framtiden, vil en komme tilbake til dette spørsmålet.

Styremedlem: Åge Brøndbo og Knut Skage

Villy Skage tok opp spørsmålet om faste regler og retningslinjer for opptak av nye medlemmer i Tr. MC-klubb. De nye retningslinjer blir da: Godkjennelse av styret etter anbefaling av 1 medlem.


Møte 27.09.75 Bamberg, Levanger

Formann: Gjenvalg. Torkil Berg

Sekreter: ny Per Arne Imbsen

Kasserer: Gjenvalg. Torkil Berg

Styremedlem: Knut Skage og Villy Skage

En ide om en spesiell klubblue og klubbmerke på årsmøtet. Det ble fattet vedtak om å få dette avklart i løpet av vinteren, slik at det kan være i orden til ny sesong starter.


Møte 11.09.76 Vegset Camping, Snåsa

Formann: Gjenvalg. Torkil Berg

Sekreter: ikke valg. P. A. Imbsen

Kasserer: Gjenvalg. Torkil Berg

Styremedlem: Knut Skage og Geir Brøndbo

Merkesaken: Torkil skal undersøke muligheten for å få laget en sjablon til merker.

Det ble en del diskusjon om å sette i gang mer PR for klubben, slik som å værve medlemmer, særlig for å dem inn i NMCU.


Møte 24.09.77 Vegset Camping, Snåsa

Formann: ny Villy Skage

Kasserer: ny Villy Skage

Sekreter: ny Lise Johansen

Styremedlem: Knut Skage og Torkil Berg

Merkesak: Det ble en del diskusjon om dette, Jan E. hadde fått tilbud fra et firma som kunne levere broderte tøymerker til en overkommelig pris. Men p.g.a. det lave medlemstall viser det sel likevel at det blir så store summer at det nesten ikke er gjennomførbart. Geir satte fram forslag om å arrangere en fest på Høylandet for å få et skikkelig overskudd i klubbkassen. Torkil lovte å ta kontakt med rette vedkommende for å uthøre om klistermerker, da dette faller atskillig rimeligere.

Spørsmålet om et spesielt Trøndertreff ble tatt opp igjen, og som treffkomite ble gjenvalgt Jan Edvardsen og Geir Brøndbo, samt Pål Mølnvik.


Klubbens emblem/ merke vart ferdig sent 1979

Det er tegnet av Knut Skage

Første gang offisielt brukt på Norgestreff 1980

Arrangerte Treff

1973 Norgestreff Hitra

1980 Norgestreff Bjørlia camping, Høylandet

1984 Elstadtreff Elstad, Gartland

1985 Elstadtreff Elstad, Gartland

1986 Lauvspretten Braseth camping, Øvre Kvam

Morten Elstad var pådriver og sjef for de 3 siste treffa til klubben.

Ønsker bidrag fra flere. Så langt har Villy deltatt.

H I S T O R I E